Przejdź do treści

Terminy zamknięcia ŚDS w 2019 roku

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników, ustalono następujące terminy zamknięcia Domu w 2019 roku:

  • 02 maja
  • 21 czerwca
  • od 22 lipca do 04 sierpnia (łącznie 10 dni roboczych; zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy przerwa urlopowa trwająca nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych)
  • 24 grudnia
  • 27 grudnia
  • 31 grudnia

Skip to content