Przejdź do treści

Terminy zamknięcia ŚDS w grudniu

Przypominamy, że zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników, ustalono następujące terminy zamknięcia Domu w grudniu 2019 roku:
24 grudnia
27 grudnia
31 grudnia

Skip to content