Przejdź do treści

Czasowe zawieszenie działalności ŚDS

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie informuje, że w związku z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r. działalność ŚDS w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/polecenie-wojewody-warminsko–mazurskiego-z-dnia-11-marca-2020r

Pozostający w tym okresie w domach Uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się telefonicznie z kierownikiem placówki pod numerem 513 580 601.

Skip to content