Przejdź do treści

Terminy zamknięcia ŚDS w 2021 roku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie informuje, że zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników, ustalono następujące terminy zamknięcia domu w 2021 roku:

  • 4 czerwca
  • PRZERWA WAKACYJNA od 26 lipca – do 8 sierpnia (łącznie 10 dni roboczych; zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy przerwa urlopowa trwająca nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych)
  • 12 listopada
  • 24 grudnia

Skip to content