Przejdź do treści

FABRYKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022. Program ma na celu rozwój ośrodków kultury w całym kraju i pogłębienie ich współpracy ze społecznością lokalną i składa się z dwóch etapów. Nasz projekt nosi tytuł FABRYKA KULTURY.

Najpierw, za pomocą formalnych i aktywizujących metod, zdiagnozujemy potrzeby i potencjał kulturotwórczy mieszkańców Gminy Jedwabno. Na tej podstawie powstanie raport z diagnozy dostępny dla wszystkich. Następnie ogłosimy nabór dla grup nieformalnych na pomysłowe, nowatorskie i aktywizujące działania kulturalne odpowiadające na wyniki badania. Do kolejnego etapu wybierzemy od 3 do 7 zgłoszonych inicjatyw. Na ten etap otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

W drugim etapie autorzy najciekawszych zadań wspólnie z GOK Jedwabno zrealizują zgłoszone inicjatywy. Na ten cel możemy przeznaczyć do 30 000 zł. Zapraszamy do udziału w badaniach i naborze.

Skip to content