Przejdź do treści

Przypomnienie

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie przypomina, że dnia 17 czerwca 2022 roku placówka będzie zamknięta.

Terminy zamknięcia ŚDS w 2022 roku ustalono zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników.

Skip to content