Przejdź do treści

Pogadanka na temat zdrowia – wizyta pielęgniarki środowiskowej Pani Teresy Lickiej

W środę 24.08.2022 przy sprzyjającej słonecznej pogodzie mieliśmy przyjemność gościć w naszym Domu pielęgniarkę środowiskową Panią Teresę Licką. To była kolejna wizyta kształtująca zachowania prozdrowotne, na której w bardzo przystępny sposób usłyszeliśmy pogadankę na temat szeroko pojętego zdrowia. Zdrowia rozumianego jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko jako całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Usłyszeliśmy jakie zachowania sprzyjają zachowaniu dobrego stanu zdrowia przez długie lata. Prowadząca zwracała uwagę na: właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, odpowiednie stosunki międzyludzkie, czystość ciała i otoczenia, aż wreszcie umiejętność radzenia sobie ze stresem. Pogadanka – trening zdrowotny – miał na celu podtrzymanie i wzbogacanie wiedzy w danym zakresie, a jednocześnie kształtowanie sprawności ruchowej oraz przeciwdziałanie obecności chorób cywilizacyjnych (otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy i innych) przy jednoczesnym leczeniu już powstałych.
Dziękujemy Pani Teresie za odwiedziny, podzielenie się tak cennymi radami, wiedzą popartą długoletnią pracą w służbie zdrowia. Na koniec warto dodać, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie bo „Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo” – warto o tym pamiętać. Dbajcie o siebie.
Niżej umieszczono zdjęcia przedstawiają prowadzącą, naszych uczestników oraz kadrę biorącą udział w pogadance.

B.F.

Skip to content