Przejdź do treści

Pracownie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Ważne miejsce w działalności Domu zajmuje terapia zajęciowa rozumiana jako celowe, polisensoryczne czynności rehabilitacyjne o charakterze zajęć ciągłych, stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji psychofizycznych Uczestnika. Zastosowanie jej metod prowadzi do aktywizacji oraz nadaje życiu sens – umożliwia zaistnienie społeczne, tak bardzo potrzebne osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedwabnie stosowane są następujące metody terapii zajęciowej:

Arteterapia – terapia za pomocą sztuki i jej wytworów, jest realizowana poprzez różne formy zajęć: plastycznych, muzycznych, teatralnych. Pełni kilka ważnych funkcji terapeutycznych: usuwa zahamowania i poczucie niepewności, buduje wiarę we własne możliwości, buduje adekwatną samoocenę, usprawnia manualne, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, pomaga w samorealizacji, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych.

Hortikuloterapia – terapia poprzez przebywanie lub pracę w ogrodzie, pielęgnowanie roślin doniczkowych

Ludoterapia – terapia za pomocą gier i zabaw

Silvoterapia – terapia poprzez kontakt z drzewami, lasem

Obecnie Dom dysponuje czterema pracowniami do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, tj. pracownią kulinarną, muzyczno-teatralną, plastyczno-rękodzielniczą oraz rekreacji i ruchu.

Skip to content