Przejdź do treści

14.08.2020 – dzień wolny

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników, ustalono, że w terminie 14.08.2020 r. placówka będzie zamknięta (odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 15.08).

Skip to content