Przejdź do treści

Informacja

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie informuje, że zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników, ustalono, że dnia 24.12.2020r. placówka będzie zamknięta (odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 26.12).

Skip to content