Przejdź do treści

Przypomnienie

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie przypomina, że dnia 24 grudnia 2021 roku (Wigilia) placówka będzie zamknięta.

Terminy zamknięcia ŚDS w 2021 roku ustalono zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm., po zasięgnięciu opinii uczestników.

Skip to content