23 kwietnia, 2020

SZYJEMY MASECZKI

Mija kolejny miesiąc zmagań z koronawirusem. Zgodnie z poleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działalność w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej została czasowo zawieszona. W związku z powyższym Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w… Czytaj więcejSZYJEMY MASECZKI »