Ograniczenie działalności stacjonarnej ŚDS

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie informuje, że w związku z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2021r. stacjonarna działalność ŚDS w terminie od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. zostaje czasowo ograniczona.

Jednostka będzie realizowała swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

Pozostający w tym okresie w domach Uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się telefonicznie z kierownikiem placówki pod numerem: 513 580 601 bądź mailowo: [email protected]