Czasowe zawieszenie działalności ŚDS

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie informuje, że 8 kwietnia Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o czasowym zawieszeniu działalności

a) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”;

b) środowiskowych domów samopomocy;

c) warsztatów terapii zajęciowej,

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 12 do 18 kwietnia 2021 r.

Pozostający w tym okresie w domach Uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się telefonicznie z kierownikiem placówki pod numerem: 513 580 601 bądź mailowo: [email protected]