„Pasja według świętego Mateusza” – Jan Sebastian Bach

Dzisiaj kolejny dzień wielkiego tygodnia i kolejne dzieło muzyczne „Pasja według świętego Mateusza”. „Pasję według św. Jana” (1723–24) i „Pasję według św. Mateusza” (1727) dzieli tylko kilka lat. Bach nie przestał się jednak w tym czasie rozwijać muzycznie. Pisząc swoją drugą pasję, wzbogacił ją o pewne eksperymenty muzyczne, próbując rozszerzyć skalę dźwięków w partiach chóralnych i zwiększyć różnorodność recytatyw.